جزئیات خبر
22خرداد 1398

07:10 - مدیر جهاد کشاورزی ساری

آتش زدن مزارع موجب از بین رفتن مواد آلی و حاصلخیزی خاک می شود

آتش زدن مزارع موجب از بین رفتن مواد آلی و حاصلخیزی خاک می شود

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید