جزئیات خبر
22خرداد 1398

08:10 - مدير جهاد کشاورزي مياندورود خبر داد

مبارزه بيولوژيک با ساقه خوار ذرت در 1000 هکتار از مزارع مياندرود

مبارزه بيولوژيک با ساقه خوار ذرت در 1000 هکتار از مزارع مياندرود

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید