جزئیات خبر
23خرداد 1398

08:38 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

افزایش دو برابری کشت مکانیزه برنج در شالیزارهای گلوگاه

افزایش دو برابری کشت مکانیزه برنج در شالیزارهای گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید