جزئیات خبر
13تیر 1398

06:58 - مدیر جهاد کشاورزی نکا خبر داد

قرارداد کشت سویا در 220 هکتار از اراضی زراعی نکا

 قرارداد کشت سویا در 220 هکتار از اراضی زراعی نکا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید