جزئیات خبر
20تیر 1398

10:59 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر

 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
 • بازدید مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید