جزئیات خبر
14مرداد 1398

01:07 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل جبر داد

150هکتار کشت سبزی ارگانیک توسط یک بهره بردار در ارتفاع 1800متری در آمل

150هکتار کشت سبزی ارگانیک توسط یک بهره بردار در ارتفاع 1800متری در آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید