جزئیات خبر
17مرداد 1398

08:52 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل جبر داد

نشاء مجدد برنج و پرورش رتون در 16 هزارهکتار از شالیزارهای آمل

نشاء مجدد برنج و پرورش رتون در 16 هزارهکتار از شالیزارهای آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید