جزئیات خبر
18مرداد 1398

23:12 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل جبر داد

رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر

 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر
 • رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای آمل برگزار شد + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید