جزئیات خبر
22مرداد 1398

07:44 - مدیر جهاد کشاورزی جویبار خبر داد

جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز 6000 متر مربع از اراضی کشاورزی جویبار

جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز 6000 متر مربع از اراضی کشاورزی جویبار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید