جزئیات خبر
26مرداد 1398

09:35 - سرپرست مديریت جهاد كشاورزی میاندورود خبر داد

برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر

  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر
  • برگزاری 26 دوره آموزشی مگس میوه مدیترانه ای در میاندورود + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید