جزئیات خبر
30مرداد 1398

08:12 - مدیر جهاد کشاورزی رامسر خبر داد

برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر

 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر
 • برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در رامسر +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید