جزئیات خبر
17شهریور 1398

10:32 - مدیر جهاد کشاورزی نکا خبر داد

قرارداد کشت کلزا در ۱۵ هکتار از اراضی زراعی نکا

 قرارداد کشت کلزا در ۱۵ هکتار از اراضی زراعی نکا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید