جزئیات خبر
20شهریور 1398

08:52 - مدیر جهاد کشاورزی تنکابن:

محلولپاشی و هرس زمستانه از راه‌های کاهش تناوب باردهی مرکبات است

محلولپاشی و هرس زمستانه از راه‌های کاهش تناوب باردهی مرکبات است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید