جزئیات خبر
20شهریور 1398

13:38 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی خبر داد

برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان

  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان
  • برگزاری جلسه هم‌اندیشی رفع موانع جذب تسهیلات ویژه خسارت‌دیدگان شرق استان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید