جزئیات خبر
6مهر 1398

07:13 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

تخریب هرگونه بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی

  • تخریب هرگونه بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی
  • تخریب هرگونه بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی
  • تخریب هرگونه بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی
  • تخریب هرگونه بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی
  • تخریب هرگونه بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی
  • تخریب هرگونه بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید