جزئیات خبر
16مهر 1398

08:43 - به مناسبت روز ملی روستا و عشایر برگزار شد؛

نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر

 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر
 • نمایشگاه توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی در چالوس برگزار شد +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید