جزئیات خبر
17مهر 1398

07:18 - بمناسبت روز ملی روستا و عشایر؛

گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر

 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر
 • گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در سوادکوه‌شمالی برگزار شد +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید