جزئیات خبر
17مهر 1398

07:13 - مدیر جهاد کشاورزی جویبار:

11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر

 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر
 • 11 مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در جویبار تخریب شد +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید