جزئیات خبر
17مهر 1398

07:19 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد

  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد
  • مراسم روز ملی روستا در گلوگاه برگزار شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید