جزئیات خبر
17مهر 1398

09:18 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر

  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر
  • برگزاری گردهمایی روز ملی روستا و عشایر در آمل +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید