جزئیات خبر
30مهر 1398

08:14 - مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد

قرارداد کشت کلزا در 160 هکتار از مزارع بابل

قرارداد کشت کلزا در 160 هکتار از مزارع بابل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید