جزئیات خبر
8آبان 1398

07:45 - مدیر جهاد کشاورزی بابل

پرورش قارچ خوراکی گامی به سوی خود اتکایی در صنایع غذایی و اشتغالزایی است

 پرورش قارچ خوراکی گامی به سوی خود اتکایی در صنایع غذایی و اشتغالزایی است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید