جزئیات خبر
16آبان 1398

07:15 - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر پیش بینی کرد

برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران

 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران
 • برداشت 108 کیلو طلای سرخ در بهشهر/ درآمد 9 میلیاردی زعفران کاران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید