جزئیات خبر
16آبان 1398

13:02 - به منظور بررسی ابعاد خسارت سیل اناجام شد؛

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر

  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مناطق سیل زده گلوگاه + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید