جزئیات خبر
20بهمن 1398

13:48 - به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انجام شد؛

افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر

 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر
 • افتتاح و بهره برداری از طرح صنایع تبدیلی و بسته بندی خشکبار در تنکابن +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید