جزئیات خبر
24بهمن 1398

08:27 - مدير حفظ نباتات جهاد كشاورزي مازندران خبر داد:

مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز در 8000 هکتار از مزارع گندم مازندران

مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز در 8000 هکتار از مزارع  گندم مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید