جزئیات خبر
5فروردین 1399

07:25 - مدیر جهاد کشاورزی‌ سوادکوه‌شمالی خبر داد

اولین بذر پاشی برنج در جعبه‌های نشاء کشت مکانیزه در سوادکوه‌شمالی

  • اولین بذر پاشی برنج در جعبه‌های نشاء کشت مکانیزه در سوادکوه‌شمالی
  • اولین بذر پاشی برنج در جعبه‌های نشاء کشت مکانیزه در سوادکوه‌شمالی
  • اولین بذر پاشی برنج در جعبه‌های نشاء کشت مکانیزه در سوادکوه‌شمالی
  • اولین بذر پاشی برنج در جعبه‌های نشاء کشت مکانیزه در سوادکوه‌شمالی
  • اولین بذر پاشی برنج در جعبه‌های نشاء کشت مکانیزه در سوادکوه‌شمالی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید