جزئیات خبر
6فروردین 1399

09:41 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

مبارزه با مگس میوه مدیترانه در 995 هکتار از باغات گلوگاه

 مبارزه با مگس میوه مدیترانه در 995 هکتار از باغات گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید