جزئیات خبر
5فروردین 1399

باغداران برای جلوگیری از شیوع کرونا از کارگران بومی بکارگیری کنند

باغداران برای جلوگیری از شیوع کرونا از کارگران بومی بکارگیری کنند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید