جزئیات خبر
6فروردین 1399

بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر

  • بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر
  • بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر
  • بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر
  • بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر
  • بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر
  • بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر
  • بازدید سرزده رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه‌شمالی +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید