جزئیات خبر
7فروردین 1399

08:05 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه تاکید کرد

توسعه کشت مکانیزه برنج در گلوگاه/ شخم و شیار 800 هکتاری شالیزارها

توسعه کشت مکانیزه برنج در گلوگاه/ شخم و شیار 800 هکتاری شالیزارها

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید