جزئیات خبر
1خرداد 1399

بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر

  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر
  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر
  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر
  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر
  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر
  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر
  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر
  • بازدید مدیر پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی از کارگاه پرورش قارچ و سیب زمینی در کیسه در چالوس +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید