جزئیات خبر
1خرداد 1399

08:06 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر

  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر
  • بازگشت 13 هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد به چرخه تولید +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید