جزئیات خبر
8مرداد 1399

10:31 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه:

فروشگاه های متخلف سموم نباتی در گلوگاه اخطار گرفتند

  • فروشگاه های متخلف سموم نباتی در گلوگاه اخطار گرفتند
  • فروشگاه های متخلف سموم نباتی در گلوگاه اخطار گرفتند
  • فروشگاه های متخلف سموم نباتی در گلوگاه اخطار گرفتند
  • فروشگاه های متخلف سموم نباتی در گلوگاه اخطار گرفتند
  • فروشگاه های متخلف سموم نباتی در گلوگاه اخطار گرفتند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید