جزئیات خبر
9مرداد 1399

06:56 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد

تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات

  • تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات
  • تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات
  • تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات
  • تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات
  • تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات
  • تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات
  • تولید محصول سالم در 2 مزرعه چالوس/ نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید