جزئیات خبر
9مرداد 1399

08:15 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر

 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر
 • تولید 10 درصد برنج استان در محمودآباد/ فعالیت 540 دستگاه نشاکار +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید