جزئیات خبر
11مرداد 1399

دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر
  • دیدار رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید