تصاویر تودیع و معارفه : با حکم عزیزالله شهیدی‌فر، علی فلاح به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران منصوب شد.