تصاویر طرح و برنامه :
افتتاح واحد مرغداری گوشتی در هفته دولت 95

افتتاح واحد مرغداری گوشتی در هفته دولت 95

افتتاح استخر ذخیره آب در روستای گلورد

افتتاح استخر ذخیره آب در روستای گلورد