تصاویر طرح و برنامه
افتتاح واحد مرغداری گوشتی در هفته دولت 95
افتتاح استخر ذخیره آب در روستای گلورد