تصاویر ستاد بررسی رفع موانع و مشکلات تسهیلات بخش کشاورزی (سایت بهین یاب) در فرمانداری شهرستان قائمشهر
ستاد بررسی رفع موانع و مشکلات تسهیلات بخش کشاورزی (سایت بهین یاب) در فرمانداری شهرستان قائمشهر ، با حضور فرماندار و مسئولین مرتبط با تسهیلات و روسای بانکهای عامل