• مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر

  • آغاز سرشماری سراسری کلنی های زنبور عسل از بیست و دوم مهر ماه، در شهرستان قائم شهر

    به مدت شش رورز از مورخه 1396/07/22 لغایت 1396/07/27 همانند سنوات گذشته بطور همزمان در سراسر کشور صورت می گیرد.

  • هفته دفاع مقدس گرامی باد

    مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر

اخبار

اخبار