آرشیو اخبار

اخبار

برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل زیستی مبارزه با مگس میوه در شهرستان نوشهر
درسال 99 بیش از110تن عسل با ارزش اقتصادی حدود170میلیارد ریال در زنبورستان های نوشهر تولید شد
برگزاری3 دوره کلاس آموزشی وکشاورزی درنوشهر
صادرات پنج هزارو 300گلدان گل از نوشهربه خارج ازکشور
توزیع بیش ازیک هزار تن سبوس یارانه داربین دامداران درنوشهر
سومین کمسیون تقویم وارزیابی 43پروند تغییرکاربری درشهرستان نوشهربرگزارشد