آرشیو اخبار

اخبار

اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد
برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای
تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
افتتاح پروژه های عمرانی با اعتباری به مبلغ 6 میلیارد و 470 میلیون ریال
بازدید سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد
تکمیل پروژه انتقال آب زراعی با لوله با اعتباری به مبلغ 270 میلیون ریال
برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی
احداث کانال بتنی آب زراعی با اعتباری به مبلغ حدود 5 میلیارد و 581 میلیون ریال
توزیع 46 تن برنج در قالب طرح تنظیم بازار در عباس آباد
اولین نشاء مکانیزه برنج در عباس آباد
توزیع 39 تن سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از جهاد کشاورزی عباس آباد
تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد
توزیع بیش از 3 تن بذر گواهی شده برنج در عباس آباد