آرشیو اخبار

اخبار

توزیع ۲۰تن کود شیمیایی یارانه ای بین کشاورزان کلاردشتی
🚨 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان کلاردشت در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در مساحت ۲۲۴۰۰متر مربع در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۱ تخریب و قلع،قمع انجام شد
مهندس عباس درزی نیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت از وصول عوارض ماده ۲ در ماه مهر سال ۱۴۰۱ در شهرستان خبر داد.
تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان کلاردشت
مراسم تجلیل از مدیران و کارمندان نمونه شهرستان کلاردشت
برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی
دیدار صمیمی امام جمعه محترم شهرستان کلاردشت با مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی
اجرای دومین مانور ترویجی کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای
تجدید بیعت و میثاق با آرمان های شهدا
پرورش بز سانن
برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی
برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی