آرشیو اخبار

اخبار

برگزاری میز خدمت
کارگاه آموزشی کنترل آفات مرکبات
کارگاه عملی واکسیناسیون دام
کاشت نهال
رزمایش جهاد گران فاطمی 3 در قالب کارگاه آموزشی
کاشت نهال به مناسبت روز درخت کاری
رزمایش جهادی
دوره آموزشی سبزی و صیفی
کلاس ترویجی تغذیه بعد از برداشت محصول در روستای یازن اشکور
بازدید از باغات سیاه ریشه و دامداری ها
آبیاری باغات سیاه ریشه
آفات و بیماری های لوبیا
مدیریت تغذیه درختان سیاه ریشه
بازدید از طرح پرورش ماهی در قفس