برگزاری جلسه معارفه آقای رشید رستمی بعنوان معاون توسعه و ساماندهی مدیریت امور اراضی استان مازندران

در این جلسه حکم معاونت توسعه و ساماندهی توسط مدیر امور اراضی به آقای رشید رستمی تقدیم و از زحمات آقای خلیل رستمی معاون قبلی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده تقدیر و برای آقای رستمی در مسئولیت جدید آرزوی توفیقات روز افزون گردید.

چاپ محتويات