پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه،مهدی باباجانی از جلسه هم اندیشی شرکتهای تعاونی و پیگیری اجرای طرح ملی هویت گذاری دام و کشت  علوفه با حضور یلامعاون عمرانی فرماندار ، موازی رئیس اداره صمت ، خادملو معاون فنی ، هاشمی مسئول امور دام جهاد کشاورزی و مدیران عامل شرکتهای تعاونی دامداران در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه خبر داد. 

باباجانی ضمن ارائه آماری از اطلاعات ثبت سامانه ای طرح هویت گذاری دام و سطوح زیر کشت علوفه در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته گفت : در اجرای طرح ملی هویت گذاری دام و افزایش سطح زیر کشت علوفه دامی باید جدیت  و تاکید بیشتری داشت .

 معاون فرماندار شهرستان گلوگاه با اشاره به اینکه شغل اکثر مردم این شهرستان دامداری و کشاورزی بوده ،افزود :تخصیص سهمیه به شهرستانها آمار هویت گذاری هر شهرستان ملاک عمل می باشد و ، خواستار جدیت شرکتها در اجرای طرح هویت گذاری دام شدند.

مهندس موازی ریاست اداره صمت گلوگاه بر توزیع دقیق نهاده های دامی یارانه دار و تکمیل دقیق و کامل لیستهای توزیعی تأکید نمودند.

چاپ محتويات