جلسه پایش کودی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه ، مهدی باباجانی از برگزاری اولین جلسه  سامانه پایش کودی با حضور مسئولان استانی ،کارشناس مرکز خدمات حمایتی استان،کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد.  

 مهدی باباجانی افزود: تحویل کودهای شیمیایی یارانه ای بر اساس حواله الکترونیکی می باشد وسامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنه بندی متصل است و سهمیه کود بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی  تعیین می شود و به منظور نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی و طبق دستور معاونت محترم زراعت، سامانه پایش مواد کودی به آدرس payeshkood.ir  از اول مهرماه سال 1400 راه اندازی می شود.

چاپ محتويات