صدور 62 کارت خرید نهاده های دام، طیور و آبزیان در نور

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور صادق خرمانی گفت: در راستای حمایت های دولت برای تأمین سرمایه در گردش نهاده های دام،طیور و آبزیان تاکنون تعداد 240  پرونده به مبلغ پانصد و سی و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد و نه میلیون ریال توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مصوب و به شعب بانک کشاورزی ارسال گردید.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از این تعداد پرونده، 198 پرونده تسهیلات دام سبک و سنگین به مبلغ دویست و بیست و نه میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون ریال ،37 فقره درخواست تسهیلات طیور به مبلغ دویست و نود وچهار میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون ریال و پنج فقره پرونده تسهیلات آبزیان به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون ریال می باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نو، از این تعداد، 62نفر بهره بردار موفق به دریافت یکصد و چهل و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت میلیون ریال شده اند.

چاپ محتويات