بازدید فرماندار از مدیریت جهادکشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رامسر ؛ روز یکشنبه 5 تیر ماه فرماندار شهرستان رامسر به همراه مسئول حراست و مسئول روابط عمومی فرمانداری از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بازدید کرد.

در ابتدا فرماندار و همراهان ایشان با حضور در اتاق مدیر و برگزاری نشست کوتاه با مدیر و معاون جهادکشاورزی به بررسی مشکلات مربوط به کشاورزان و بخصوص مشکلات تغییر کاربری های غیر مجاز پرداختند.

سپس عشور نژاد فرماندار رامسر ضمن بازدید از مدیریت و دیدار با مسئولین واحدها گفت: جهادکشاورزی نقش بسیار مهمی در کشور دارد و بزرگترین و پر اهمیت ترین این مسئولیت در بخش امنیت غذایی است. 

در پایان ایشان ضمن تاکید بر حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی ، از زحمات کارکنان مدیریت تقدیر نمود.

چاپ محتويات